Close

Kategórie

PILEX OOP automaty 01

Automat na OOPP: Inovatívny prístup zásobovania osobných ochranných pracovných pomôcok na pracovisku

Čo presne je automat na OOPP?

Automat na osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) predstavuje najnovšie riešenie na účinnú správu a distribúciu osobných ochranných prostriedkov v pracovnom prostredí. Vychádzajú z konceptu tradičných predajných automatov, avšak sú špeciálne navrhnuté pre priemyselné bezpečnostné potreby, umožňujúc pracovníkom ľahký prístup k základným OOPP. Tieto automaty uchovávajú a distribuujú OOPP, ktoré sú prístupné pracovníkom prostredníctvom identifikácie, ako sú identifikačné karty, čipy, PIN kódy alebo biometrické údaje, čím sa zabezpečuje iba autorizované používanie. Tento systém umožňuje efektívne monitorovanie používania OOPP, správu zásob a podporuje zodpovednosť zamestnancov.

Význam OOPP a ich dôležitosť


OOPP sú kľúčové pri zabezpečení zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci. Od rôznych typov prilieb, rukavíc a ochrany očí až po odevy s vysokou viditeľnosťou tvoria prvú líniu ochrany v priemyselných prostrediach. Správne zvolené OOPP, na základe dôkladnej analýzy rizík, môžu výrazne znížiť počet pracovných úrazov a chorôb, čím sa zvyšuje produktivita a zdravie pracovníkov. Zabezpečenie správneho prístupu k OOPP je preto nevyhnutné.
Zvýšená dostupnosť a pohodlie:

Automaty na OOPP umožňujú jednoduchší prístup k OOPP, čím sa minimalizuje čas strávený na ich získanie z centrálnych skladov a podporuje sa dôsledné používanie.


Dostupnosť OOPP 24/7:

Automat funguje nonstop. OOPP vydáva bez problémov aj v 24 hodinových prevádzkach.

PILEX OOP automaty 02
PILEX OOP automaty 03

Nemusíte riešiť priebežné doobjednávanie OOPP:

Vďaka tomu, že sa k automatu vieme pripojiť aj na diaľku, máme stále prehľad o tom koľko OOPP v automate ešte je. S dostatočným predstihom automat doplníme. Vaši zamestnanci tak nebudú mať absolútne žiadne prestoje.


Dodržiavanie predpisov:

Automaty na OOPP pomáhajú firmám plniť predpisy a smernice OSHA týkajúce sa dodávky a používania OOPP.


Individuálne OOPP pre každú prevádzku:

Obsah automatu sa dá vždy špecificky prispôsobiť danému pracovisku. V čase nieje problém obsah automatu meniť podľa potreby.


Efektívnosť nákladov a zníženie odpadu:

Implementácia predajných automatov OOPP je nákladovo efektívne riešenie, ktoré minimalizuje plytvanie a optimalizuje úroveň zásob.

Podrobné nastavenie možností pre každého zamestnanca individuálne:

Môžete nastaviť aby si konkrétny typ zamestnanca mohol z automatu vyberať len konkrétne OOPP a len v konkrétnych množstvách za daný časový úsek. Napr. 2x rukavice XY za týždeň


Prehľadná evidencia o výbere:

V systéme vidíte kto, kedy a koľko OOPP si z automatu vytiahol.

Redukcia skladových zásob:

Vďaka výdajnému automatu nemusíte držať veľké skladové zásoby OOPP. Pravidelné dopĺňanie vyriešime za Vás.


Redukcia spotreby OOPP:

Vďaka vedeniu evidencie vyberania OOPP z automatu z pravidla klesne spotreba OOPP vo firme až o neuveriteľných 40%. OOPP sa len tak nestrácajú. O každom kuse OOPP máte dokonalý prehľad.


Porovnanie s tradičnými metódami distribúcie OOPP

Evolúcia distribúcie OOPP:

Výdajné automaty predstavujú zmenu paradigmy v porovnaní s tradičnými centrálnymi skladmi, čo zvyšuje efektivitu a dostupnosť OOPP.


Personalizovaný prístup:

Automaty umožňujú nastaviť individuálne obmedzenia a preferencie pre každého zamestnanca, čo zvyšuje prispôsobivosť a efektívnosť používania OOPP.

PILEX OOP automaty 04

Sledovateľnosť a správa zásob:

Tabuľkové analýzy umožňujú presné sledovanie spotreby OOPP a automatizovanú správu zásob, čím sa minimalizuje riziko nedostatku zásob.


Menšia administratívna záťaž:

Automaty na OOPP znižujú potrebu manuálneho riadenia distribúcie OOPP, čo uvoľňuje pracovníkov na dôležitejšie úlohy.

PILEX OOP automaty 05

Implementácia a najlepšie postupy

Dôkladná analýza potrieb:

Pred implementáciou predajných automatov OOPP je dôležité vykonať detailnú analýzu potrieb a požiadaviek pracovného prostredia.


Výber správneho dodávateľa:

Pri výbere dodávateľa je dôležité zvážiť ich skúsenosti, technologické kapacity a schopnosť poskytnúť prispôsobené riešenia.


Zavádzanie odbornej prípravy:

Zavedenie nových systémov vyžaduje adekvátnu odbornú prípravu pre zamestnancov, aby sa zabezpečila ich správna a účinná prevádzka. Všetko zabezpečíme my.


Sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti:

Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie výkonnosti výdajných automatov OOPP je dôležité na zabezpečenie ich efektívneho fungovania a identifikáciu možných oblastí na zlepšenie.

Výdajné automaty dopĺňame veľmi rýchlo. Tovar si privezieme už predpripravený k rýchlemu doplneniu pozícií v automate.


Záverečné myšlienky

Automaty na osobné ochranné prostriedky predstavujú inovatívne riešenie pre efektívnu distribúciu a správu OOPP v priemyselných prostrediach. Ich implementácia ponúka viaceré výhody, vrátane zvýšenej dostupnosti, bezpečnosti a efektívnosti nákladov. S technologickým pokrokom a rastúcim dopytom po bezpečných pracovných prostrediach sa očakáva, že výdajné automaty OOPP budú hrať stále dôležitejšiu úlohu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov

Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poskytneme viac informácií.


Pre viac informácií vrátane aktuálnych cien nás kontaktujte na emailovej adrese: pilex@pilex.sk alebo nás navštívte na našej kamennej predajni na Sládkovičovej 3287 v Ružomberku.


Tešíme sa na spoluprácu!

Vzorky zdarma link
Výhody pre firmy link
98% tovaru skladom link

Close

Prihlásenie