Close

Ochranné pracovné pomôcky

Navštívené produkty

Prací prášok REX COLOR, 50 PD

512000500050

Prací prášok REX COLOR, 50 PD, je prací prostriedok najmä na farebné prádlo pre všetky druhy práčok aj na ručné pranie.

Viac detailov

Na externom sklade: 162 položiek (Dodacia doba 3-6 pracovných dní)

ZAREGISTRUJ SA A ZÍSKAŠ EŠTE 5% VERNOSTNÚ ZĽAVU

13,85 € s DPH

Detaily

Prací prášok REX COLOR, 50 PD, je prací prostriedok najmä na farebné prádlo pre všetky druhy práčok aj na ručné pranie. REX COLOR, prací prášok obsahuje zmäkčovač vody a chráni tak práčku pred vodným kameňom.

Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na vlnené a hodvábne tkaniny. Po ručnom praní si dôkladne opláchnite ruky vodou a ošetrite vhodným kozmetickým krémom. Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

 

Zloženie: 5-15% aniontové povrchovo aktívne látky, <5% neiontové povrchovo aktívne látky, mydlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, enzýmy, parfém.

 

Signálne slovo (CLP) : Varovanie

Štandardná veta o nebezpečnosti ( CLP ) : H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

 

Pokyny pre bezpečné zachádzanie ( CLP ) :

                     P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku

                     P102 Uchovávajte mimo dosahu detí

                     P280 Používajte ochranné okuliare

                     P305+P351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou

                     P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie

Na stiahnutie

Tiež si kúpili

Close