Chránená dielňa

DOSTANETE TOVAR A EŠTE UŠETRÍTE!!!

Zamestnávate vo firme 20 a viac zamestnancov?

Podľa zákona o službách zamestnanosti 5/2004 Z.z. Vám vyplýva povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte 3,2% z celkového počtu zamestnancov.

V prípade ak túto podmienku nespĺňate existujú dve možnosti:

1. Odvádzať odvody za nesplnenie tohto podielu príslušnému Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu. Suma sa každý rok mení ale je to v priemere cca 1333 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Plniť povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím náhradným plnením, t. j. nakúpite tovar v chránenej dielni vo výške 1185 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS.

Samozrejme, že je výhodnejšia druhá možnosť, pretože ušetríte 148€ za každého zdravotne postihnutého pracovníka, ktorý vám chýba do povinného odvodu a zároveň získate tovar od nás, ktorý využijete pre svojich zamestnancov.

V skratke to znamená:

  1. Neplatíte štátu odvody

  2. Získate tovar ktorý potrebujete

  3. Podporíte ľuďí so zdravotným postihnutím

Ak je to pre vás zaujímavé, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.